Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

Budowa zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi do posesji na terenie miasta Opola

Znak Postępowania: EP-253-14/17

Termin złożenia ofert: 24.01.2018

PDF1. ogłoszenie.pdf
DOC2. specyfikacja-sektorowa.doc
DOC3. formularz oferowy.doc
DOC4. umowa EP-253-14-17- sieci wod.-kan..doc
DOC5. III.2.4 -ST-00.03- Roboty drogowe.doc
DOC6. Specyfikacja techniczna.doc
PDF7. modyfikacja.pdf
DOC8. umowa EP-253-14-17- sieci wod.-kan. - po zmianach.doc
PDF9.rozstrzygnięcie.pdf
 

Wersja XML