Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Migdałowej na odc. od ul. Szkolnej do ul. Buhla (rejon Winów)”

Znak postępowania: EP-251-18/19
Termin składania ofert: 22.10.2019 r. 

PDF1. Ogłoszenia.pdf
DOC2.SIWZ.doc
DOC3.Formularz ofertowy.doc
DOC4. Wzór umowy.doc
PDF5. Warunki techniczne.pdf
PDF6. Załącznik do warunków tech..pdf
PDF7. Koncepcja.pdf
PDF8. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF9. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Wersja XML