Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na:

„1. Kompleksowa ochrona obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.:
a.
Ochrona fizyczna obiektów Spółki,
b.
Monitorowanie obiektów Spółki przez stację monitorowania alarmowego (SMA).
2.
Obsługa serwisowa i konserwacja zainstalowanych w Spółce systemów dozoru elektronicznego oraz zakładowego systemu monitoringu telewizyjnego” 

Znak postępowania: EP-251-20/19
Termin składania ofert: 12.12.2019 r. 

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOC2.SIWZ.doc
DOC3. Formularz ofertowy.doc
DOCX4.Wzór umowy.docx
PDF5. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF6. Informacja z wyniku postępowania.pdf
 

Wersja XML