Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wody - złącza zaciskowe"

Znak postępowania: EP-252-35bis/19

Termin składania ofert: 20.12.2019 r.

Zmiana terminu składania ofert: 23.12.2019 r.

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOCX2. SIWZ.docx
DOC3. Formularz ofertowy.doc
DOCX4. Wzór umowy - mat. eksploatacyjne -złącza zaciskowe.docx
PDF8. Zmiana terminu.pdf
PDF9. pytanie i odpowiedź.pdf
PDF10. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF11. Rozstrzygnięcie.pdf
 

 

Wersja XML