Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Modernizacja odstojników popłuczyn oraz pompowni osadów i wody nadosadowej na terenie SUW Zawada”

Znak postępowania: EP-253-4/20

Termin składania ofert: 13.10.2020 r.

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOC2. SIWZ.doc
DOC3. Formularz ofertowy.doc
DOC4. Wzór umowy - modernizacja odstojników.doc
7Z5. 0-PB.7z
7Z6. Projekt technologii.7z
7Z7. Projekt konstrukcji.7z
7Z8. Projekt elektryczny.7z
7Z9. STWiOR.7z
7Z10. kosztorysy do EP.7z
PDF11. Informacja z otwrcia.pdf
PDF12. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Wersja XML