Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wody"

Znak postępowania: EP-252-32/20

Termin składania ofert: 20.10.2020 r.

Zmiana terminu składania ofert: 23.10.2020 r.

Zmiana terminu składania ofert: 27.10.2020 r.

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOCX2. SIWZ.docx
DOC3. Formularz ofertowy.doc
DOCX4. Wzór umowy - mat. eksploatacyjne (cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).docx
PDF5. modyfikacja Formularza ofertowego.pdf
DOC6. poprawiony - Formularz ofertowy.doc
PDF7. Zmiana terminu składania ofert.pdf
PDF8. Zmiana terminuskładania ofert.pdf
PDF9. Modyfikacja SIWZ.pdf
PDF10. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF11. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 


 

Wersja XML