Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Dostawa flokulantu proszkowego do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków w Kosorowicach”

Znak postępowania: EP-252-35/20
Zmiana terminu składania ofert: 18.11.2020 r. 
Termin składania ofert: 10.11.2020 r. 

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOC2.SIWZ.doc
DOC3. Wzór umowy.doc
DOC4. Formularz ofertowy.doc
PDF5. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf
PDF6.Modyfikacja SIWZ.pdf
PDF7. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF8. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Wersja XML