Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Serwisowanie modułów kogeneracyjnych zasilanych biogazem na Oczyszczalni Ścieków w Opolu (MBk 3066L4, MBk 3042L5)”

Znak postępowania:EP-251-11/20
Termin składania ofert: 20.11.2020 r. 

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOC2. SIWZ.doc
DOCX3. Formularz ofertowy.docx
DOCX4. Wzór umowy.docx
XLS5. Załacznik nr1_harmonogram AG2.xls
XLS6. Załącznik nr2_harmonogram AG1.xls
PDF7. Pytania i odpowiedzi.pdf
PDF8. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF9. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Wersja XML