Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowanie na:

,,1.Kompleksowa ochrona obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.:
a. Ochrona fizyczna obiektów Spółki,
b. Monitorowanie obiektów Spółki przez stację monitorowania alarmowego (SMA).
2.Obsługa serwisowa i konserwacja zainstalowanych w Spółce systemów dozoru elektronicznego oraz zakładowego systemu monitoringu telewizyjnego"

Znak postępowania:EP-251-9/20
Termin składania ofert: 04.12.2020 r. 

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOC2.SIWZ.doc
DOC3. Formularz ofertowy.doc
DOCX4. Wzór umowy.docx
PDF5. Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ.pdf
PDF6. Pytania i odpowiedzi 2.pdf
PDF7. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF8. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Wersja XML