Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status prawny

Oznaczenie formy prawnej:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma pod którą Spółka działa:

Wodociągi   i   Kanalizacja  w  Opolu  Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarejestrowana:

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Pod Nr KRS: 0000042312

NIP:

754-033-47-02

REGON:

530553792

Siedziba:

Miasto Opole

Adres: ul. Oleska 64

45-222 Opole

tel: (77) 4435 500

Wersja XML