Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych"


Znak postępowania: EP-251-1/21

Termin składania ofert: 26.02.2021 r.

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOC2. SIWZ.DOC
DOC3. Formularz ofertowy.doc
DOC4. wzór - zagospodarowanie osadów.doc
PDF5. Analizy osadu z oczyszczalni Kosorowice , 4 komplety.pdf
PDF6. Analizy osadu z oczyszczalni Opole , 4 komplety.pdf
PDF7. Plan Kosorowice - stanowisko załadunku kontenera.pdf
PDF8. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF9. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Wersja XML