Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Budowa zewnętrznych sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi do posesji na terenie miasta Opola”

Znak postępowania: EP-253-1/21

Termin składania ofert: 16.03.2021 r.

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOC2. SIWZ.DOC
DOC3. Formularz ofertowy.doc
XLSX4. Zał. nr 5 - Formularz cenowy.xlsx
DOC5. wzór - bud. zewn. sieci.doc
PDF6. Informacja o doszczegółowieniu SIWZ.pdf
DOC7. Formularz ofertowy — zmodyfikowany.doc
PDF8. Informacja o zmianie w formularzu ofertowym.pdf
DOC9. Formularz ofertowy — 2 zmodyfikowany.doc
PDF10. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF11. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Wersja XML