Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Dostawa wapna hydratyzowanego luzem na SUW Zawada”

Znak postępowania: EP-252-6/21

Termin składania ofert: 01.04.2021 r.

PDF1. Zapytanie ofertowe.pdf
DOC2. Formularz ofertowy.doc
DOC3. Wzór umowy - wapno hydratyzowne.doc
PDF4. Zmiana godziny otwarcia ofert.pdf
PDFINFORMACJA DOT. OTWARCIA OFERT.pdf
PDF5. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Link do otwarcia ofert online:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YjZiZTVkNDgtYTFiNS00NGJkLWJlYTYtNzdiOTVkNWFkOTkz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522678ee59b-9a2a-4c95-bfd8-0b556d36d400%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25220ada8dd2-e356-4d15-a564-ac88a226ce6e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f60f7699-02dc-4503-9db0-5b8bacc12605&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Wersja XML