Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Dostawa mieszaniny do biologicznego przetwarzania (higienizacji) osadów pofermentacyjnych w Wydzielonych Komorach Fermentacji”

Znak postępowania: EP-252-7/21
Termin składania ofert: 31.03.2021 r.
Zmiana terminu składania ofert: 07.04.2021 r. 

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOC2. SIWZ.DOC
DOC3.Formularz ofertowy.doc
DOC4. Wzór umowy.doc
PDFINFORMACJA DOT. OTWARCIA OFERT.pdf
PDF6. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf
PDF7. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF8. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Link do otwarcia ofert: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjBhMDdhOWEtMzkzOC00NDM5LWFkYjYtZjQ0MDg1MTZjMWNj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522678ee59b-9a2a-4c95-bfd8-0b556d36d400%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226b188e38-a397-4648-a594-d451751e6ed0%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3f96df69-108c-48b9-8693-133e75903140&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
 


 

 

Wersja XML