Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Odtwarzanie nawierzchni ulic i chodników po robotach związanych z remontem, budową i przebudową oraz usuwaniem awarii na terenie miasta Opola realizowanych siłami własnymi w ramach zadań Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.”

Znak postępowania: EP-253-2/21

Termin składania ofert: 02.04.2021 r.

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOC2. SIWZ.DOC
DOC3. Formularz ofertowy.doc
XLSX4. Formularz cenowy - zał. nr 5 do Formularza ofertowego.xlsx
DOCX5. wzór umowy - nawierzchnie.docx
PDFINFORMACJA DOT. OTWARCIA OFERT.pdf
PDF6. Informacja z otwarcia.pdf
PDF7. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

 

Link do otwarcia ofert on-line:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZjVlNjgwZWMtNWU0OS00ZTM3LWI0NzctMGVjMTIzYjI4NmU1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522678ee59b-9a2a-4c95-bfd8-0b556d36d400%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25220ada8dd2-e356-4d15-a564-ac88a226ce6e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=670351c3-c3d5-45b4-ad3a-da1e78e704fb&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Wersja XML