Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

,,Dostawa materiałów do bezwykopowej renowacji kanalizacji metodą termoutwardzalnego rękawa"

Znak postępowania: EP-252-11/21
Termin składania ofert: 08.04.2021 r. 

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOC2. SIWZ.DOC
DOC3. Formularz ofertowy.doc
DOC4. Wzór umowy.doc
PDF5. Pytania i odpowiedzi.pdf
DOC6. Formularz ofertowy— modyfikacja.doc
PDF7. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF8. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Link do otwarcia ofert: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZjQ4NGVkNmQtNzFlNS00ZmRmLWFiNjUtYzk2NmUxNWMwMmJi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522678ee59b-9a2a-4c95-bfd8-0b556d36d400%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226b188e38-a397-4648-a594-d451751e6ed0%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4c51c5fb-6056-4bd4-9cb4-5375a35c520f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Wersja XML