Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch pojazdów specjalistycznych dwuzakresowych

Znak postępowania: EP-252-8/21
Termin składania ofert: 07.06.2021 r.

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf
PDF2. cz. I SWZ-IDW.pdf
PDF3. cz. II SWZ - OPZ.pdf
PDF4. cz. III SWZ-IPU.pdf
DOC5. Zał. 1 do IDW - Formularz oferty.doc
DOC6. Zał. 2 do IDW -JEDZ.doc
PDF7. Unieważnienie postępowania.pdf
 

Wersja XML