Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Budowa kablowej linii światłowodowej wraz z wymianą szaf zasilająco-sterowniczych i monitoringiem ujęć wody SUW Zawada”

Znak postępowania: EP-253-3/21

Termin składania ofert: 21.05.2021 r. 

Zmiana terminu składania ofert: 25.05.2021 r.

Zmiana terminu składania ofert: 28.05.2021 r.

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOC2. SIWZ.DOC
DOC3. Formularz ofertowy.doc
DOC4. wzór umowy - linie światłowodowe.doc
ZIP5. Projekt Budowlany.zip
ZIP6. Projekt Wykonawczy.zip
ZIP7. STWiOR.zip
PDF8. Przedmiar_robót_światłowód_ZAWADA.pdf
PDF9. Zmiana terminu składania ofert, wizja lokalna.pdf
PDF10. Zmiana terminu - odpowiedź na pytanie.pdf
PDF11. Unieważnienie.pdf
 

 

Wersja XML