Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Dostawa sondy ultradźwiękowej do pomiaru stratygrafii osadu zawieszonego”

Znak postępowania: EP-252-17/21

Termin składania ofert: 01.07.2021 r.
Zmiana terminu składania ofert: 06.07.2021 r. 
Zmiana terminu składania ofert: 12.07.2021 r. 

PDF1. Zapytanie ofertowe.pdf
DOCX2. Formularz ofertowy.docx
DOCX3. Wzór umowy.docx
PDF4. Zmiana terminu składania ofert.pdf
PDF5. Odpowiedzi na pytania.pdf
DOCX6. Wzór umowa- modyfikacja.docx
PDF7. Zmiana terminu składania ofert.pdf
PDF8. Pytanie i odpowiedź.pdf
PDF9. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Wersja XML