Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

,,Dostawa włazów kanalizacyjnych DN 600"

Znak postępowania:EP-252-21/21
Termin składania ofert: 07.07.2021 r.

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOCX2. SIWZ.docx
DOC3. Formularz ofertowy.doc
DOCX4. Wzór umowy.docx
PDF5. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF6. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Wersja XML