Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Dostawa koagulantu glinowego hamującego rozwój bakterii nitkowatych i zapewniającego strącanie fosforu w procesie oczyszczania ścieków”

Znak postępowania: EP-252-24/21
Termin składania ofert: 23.07.2021 r. 

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOC2. SIWZ.doc
DOC3. Formularz ofertowy.doc
DOC4. Wzór umowy.doc
PDF5. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF6. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Wersja XML