Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Dostawa sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych”

Znak postępowania: EP-252-25/21
Termin składania ofert: 28.07.2021 r. 
Zmiana terminu składania ofert: 30.07.2021 r. 

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOCX2. SIWZ.docx
DOC3. Formularz ofertowy.doc
DOC4. Wzór umowy.doc
PDF5. Odpowiedzi na pytania.pdf
PDF6. Modyfikacja SIWZ.pdf
DOC7. Wzór umowy-modyfikacja.doc
DOC8. Formularz ofertowy-modyfikacja.doc
PDF9. Pytania i odpowiedzi II.pdf
PDF10. Zmiana terminu składania ofert.pdf
PDF11. Pytania i odpowiedzi III.pdf
PDF12. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF13. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Wersja XML