Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Dostawa wodomierzy DN 15-150 z elementami zdalnego odczytu"


Znak postępowania: EP-252-33/21

Termin składania ofert: 10.11.2021 r.
Zmiana terminu składania ofert: 15.11.2021 r.

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOC2. SIWZ.doc
DOCX3. Zał. nr 1 do SIWZ.docx
DOC4. Formularz ofertowy.doc
XLSX5. Zał. nr 4 Formularz cenowy.xlsx
DOCX6. Wzór umowy.docx
PDF7. Pytania i odpowiedzi.pdf
DOCX8. Zmodyfikowany wzór umowy.docx
PDF9. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF10. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Wersja XML