Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Dostawa preparatów do usuwania tłuszczy i innych osadów biologicznych w tłoczniach i przepompowniach kanalizacji sanitarnej”

Znak postępowania: PU- 252-37/21

Termin składania ofert: 22.12.2021 r.

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOCX2. SIWZ.docx
DOC3. Formularz ofertowy.doc
DOC4. Wzór umowy.doc
PDF5. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF6. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Wersja XML