Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„1. Kompleksowa ochrona obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.: a) Ochrona fizyczna obiektów Spółki, b) Monitorowanie obiektów Spółki przez stację monitorowania alarmowego (SMA). 2. Obsługa serwisowa i konserwacja zainstalowanych w Spółce systemów dozoru elektronicznego oraz zakładowego systemu monitoringu telewizyjnego”

Znak postępowania: EP-251-12/21
Zamiana terminu składania ofert: 30.12.2021 r.
Termin składania ofert: 28.12.2021 r.

PDF1. Ogłoszenie.pdf
DOCX2. SIWZ.docx
DOC3. Formularz ofertowy.doc
DOCX4. Wzór umowy.docx
PDF5. Pytania i odpowiedzi.pdf
DOC6. Formularz ofertowy- modyfikacja.doc
DOCX7. Wzór umowy - modyfikacja.docx
PDF8. Pytania i odpowiedzi 2.pdf
PDF9. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF10. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Wersja XML