Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa przepompowni ścieków wraz z ogrodzeniem i systemem tłocznym w hali pomp na przepompowni ścieków przy ul. Portowej”

Znak postępowania: EP-251-11bis/21
Termin składania ofert: 30.12.2021 r. 

PDF1. Zapytanie ofertowe.pdf
DOC2.Formularz ofertowy.doc
DOCX3. Wzór umowy.docx
PDF4. Warunki techniczne.pdf
PDF5. Informacja o unieważnieniu.pdf
 

Wersja XML