Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposób załatwiania spraw

Sprawy są załatwiane osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawami związanymi z:

zajmuje się Biuro Obsługi Klienta - 77 44 35 501, 77 44 35 502

Biuro Obsługi Klienta mieści się w siedzibie Spółki przy ul. Oleskiej 64 w Opolu (45-222) - wejście od ulicy Rataja.

Biuro Obsługi Klienta czynne jest w dni powszednie w godzinach: 8.00 - 14.00. 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 77 44 35 555

Skrzynka podawcza - dostępna jest całodobowo, znajduje się przed wejściem do siedziby Spółki WiK w Opolu (ul. Oleska 64 – wejście od ul. Rataja). W skrzynce podawczej można umieszczać wszelkie wnioski i inne dokumenty adresowane do Spółki.

Sprawami związanymi z:

zajmuje się Dział Sprzedaży:
Numery kontaktowe dla klientów z Opola:  77 44 35 534, 77 44 35 535
Numer kontaktowy dla klientów z gmin ościennych: 77 44 35 533

Sprawami związanymi z: 

zajmuje się Dział Wodomierzy - 77 44 35 601, 77 44 35 602

Sprawami związanymi z wydawaniem:

zajmuje się Dział Techniczny - 77 44 35 561,77 44 35 562.

Sprawami związanymi z awariami infrastruktury wodociągowej zajmuje się:
- w dni robocze w godz. 7:00-15:00 Dział Sieci Wodociągowej - 77 44 35 541, 77 44 35 542
- w dni wolne od pracy oraz w godz. 15:00-7:00 Pogotowie Wodociągowe - 994

Sprawami związanymi z awariami infrastruktury kanalizacyjnej zajmuje się:
- w dni robocze w godz. 7:00-15:00 Dział Sieci Kanalizacyjnej - 77 47 42 107
- w dni wolne od pracy oraz w godz. 15:00-7:00 Pogotowie Wodociągowe - 994

Sprawami związanymi z produkcją i jakością wody zajmuje się Dział Produkcji Wody - 77 44 35 585, 77 44 35 586

Sprawami związanymi z badaniami wody/ścieków zajmuje się Laboratorium - 77 42 74 371

Sprawami związanymi z Zamówieniami Publicznymi zajmuje się Dział Zamówień Publicznych - 77 44 35 573
 

 

Wersja XML