Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady zawierania umów wynikające z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020

Zasady zawierania umów wynikające z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020:

Wersja XML