Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis www

Rejestr zmian stron

 1. Dostawa autoklawu parowego
  Data modyfikacji: 22-03-2019 14:17
 2. Dostawa rur i kształtek do budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnych
  Data modyfikacji: 19-03-2019 13:56
 3. Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w rejonie ulicy Kępskiej w Opolu
  Data modyfikacji: 18-03-2019 08:42
 4. Budowa zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi do posesji na terenie miasta Opola
  Data modyfikacji: 14-03-2019 13:50
 5. Odtwarzanie nawierzchni ulic i chodników po robotach związanych z remontem, budową i przebudową oraz usuwaniem awarii na terenie miasta Opola, realizowanych w ramach zadań Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
  Data modyfikacji: 14-03-2019 13:28
 6. Analiza komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Opolu i Oczyszczalni Ścieków w Kosorowicach
  Data modyfikacji: 14-03-2019 12:56
 7. Dostawa zestawu do renowacji studni kanalizacyjnych
  Data modyfikacji: 13-03-2019 12:21
 8. „Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Dębowej w Zawadzie oraz II etap budowy rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej”
  Data modyfikacji: 08-03-2019 08:19
 9. Dostawa automatu myjąco-dezynfekującego
  Data modyfikacji: 26-02-2019 14:31
 10. Przygotowanie terenu pod inwestycje - wywóz i zagospodarowanie urobku z terenu oczyszczalni cz. B.
  Data modyfikacji: 19-02-2019 13:45

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2764864
w tym miesiącu: 77776
dzisiaj: 2374