Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. ,,Dostawa rur i kształtek kanalizacyjnych"
  Data modyfikacji: 20-04-2021 10:27
 2. „Gospodarowanie glebą i ziemią z wykopów”
  Data modyfikacji: 20-04-2021 09:24
 3. „Dostawa mieszaniny do strącania fosforu”
  Data modyfikacji: 20-04-2021 07:50
 4. ,,Dostawa materiałów do bezwykopowej renowacji kanalizacji metodą termoutwardzalnego rękawa"
  Data modyfikacji: 19-04-2021 10:03
 5. „Dostawa mieszaniny do biologicznego przetwarzania (higienizacji) osadów pofermentacyjnych w Wydzielonych Komorach Fermentacji”
  Data modyfikacji: 12-04-2021 14:41
 6. „Dostawa wapna hydratyzowanego luzem na SUW Zawada”
  Data modyfikacji: 09-04-2021 13:50
 7. „Odtwarzanie nawierzchni ulic i chodników po robotach związanych z remontem, budową i przebudową oraz usuwaniem awarii na terenie miasta Opola realizowanych siłami własnymi w ramach zadań Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.”
  Data modyfikacji: 08-04-2021 11:31
 8. „Budowa zewnętrznych sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi do posesji na terenie miasta Opola”
  Data modyfikacji: 25-03-2021 09:30
 9. "Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych"
  Data modyfikacji: 17-03-2021 14:22
 10. "Dostawa materiałów sypkich"
  Data modyfikacji: 16-03-2021 13:46
Wersja XML