Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Organy Spółki
  Data modyfikacji: 02-07-2020 10:25
 2. ,,Dostawa zestawu do punktowej naprawy kanalizacji"
  Data modyfikacji: 30-06-2020 14:56
 3. ,,Dostawa flokulantu płynnego do zagęszczania osadu nadmiernego w obiekcie 23 Oczyszczalni Ścieków w Opolu”
  Data modyfikacji: 30-06-2020 14:52
 4. ,,Dostawa włazów kanalizacyjnych DN 600"
  Data modyfikacji: 30-06-2020 13:36
 5. „Dostawa wodomierzy DN 15-150 z elementami zdalnego odczytu”
  Data modyfikacji: 19-06-2020 13:11
 6. „Dostawa mieszaniny do strącania fosforu”
  Data modyfikacji: 09-06-2020 13:59
 7. Dostawa materiałów do bezwykopowej renowacji kanalizacji metodą termoutwardzalnego rękawa
  Data modyfikacji: 03-06-2020 08:50
 8. ,,Dostawa preparatów Smelix i Endix"
  Data modyfikacji: 03-06-2020 08:49
 9. Wykonanie ekspertyzy studni nr 3 i 5 na SUW Zawada
  Data modyfikacji: 02-06-2020 10:21
 10. Przetargi
  Data modyfikacji: 02-06-2020 10:16
Wersja XML