Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Postępowanie na:
  Data modyfikacji: 01-12-2020 14:47
 2. „Serwisowanie modułów kogeneracyjnych zasilanych biogazem na Oczyszczalni Ścieków w Opolu (MBk 3066L4, MBk 3042L5)”
  Data modyfikacji: 30-11-2020 13:44
 3. "Usługa sprzątania"
  Data modyfikacji: 25-11-2020 09:18
 4. ,,Dostawa preparatów Smelix i Endix"
  Data modyfikacji: 25-11-2020 08:49
 5. „Dostawa flokulantu proszkowego do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków w Kosorowicach”
  Data modyfikacji: 25-11-2020 08:48
 6. „Dostawa preparatów do usuwania złogów tłuszczy i innych osadów biologicznych w tłoczniach i przepompowniach kanalizacji sanitarnej”
  Data modyfikacji: 24-11-2020 10:18
 7. "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wody"
  Data modyfikacji: 18-11-2020 11:27
 8. ,,Dostawa materiałów do bezwykopowej renowacji kanalizacji metodą termoutwardzalnego rękawa"
  Data modyfikacji: 23-10-2020 13:18
 9. ,,Dostawa wirówki dekantacyjnej do odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Opolu”
  Data modyfikacji: 22-10-2020 10:28
 10. „Modernizacja odstojników popłuczyn oraz pompowni osadów i wody nadosadowej na terenie SUW Zawada”
  Data modyfikacji: 21-10-2020 08:59
Wersja XML