Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zakup energii elektrycznej dla obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
  Data modyfikacji: 22-09-2021 12:16
 2. „Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe oraz transport i unieszkodliwienie odpadów powstałych w wyniku usługi”
  Data modyfikacji: 21-09-2021 12:43
 3. „Dostawa sondy ultradźwiękowej do pomiaru stratygrafii osadu zawieszonego”
  Data modyfikacji: 21-09-2021 08:57
 4. ,,Dostawa oleju napędowego"
  Data modyfikacji: 20-09-2021 13:43
 5. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodów ciężarowych”
  Data modyfikacji: 16-09-2021 10:58
 6. ,,Dostawa fabrycznie nowych pomp do przepompowni ścieków w Opolu”
  Data modyfikacji: 08-09-2021 10:36
 7. ,,Aktualizacja oprogramowania ClearSCADA wraz z wymianą sprzętu komputerowego"
  Data modyfikacji: 25-08-2021 09:08
 8. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych”
  Data modyfikacji: 19-08-2021 13:32
 9. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodów ciężarowych”
  Data modyfikacji: 17-08-2021 08:15
 10. „Dostawa koagulantu glinowego hamującego rozwój bakterii nitkowatych i zapewniającego strącanie fosforu w procesie oczyszczania ścieków”
  Data modyfikacji: 13-08-2021 13:34
Wersja XML