Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. „Dostawa sondy ultradźwiękowej do pomiaru stratygrafii osadu zawieszonego”
  Data modyfikacji: 17-06-2021 13:41
 2. „Dostawa flokulantu płynnego do zagęszczenia osadu nadmiernego w ob. 23 Oczyszczalni Ścieków w Opolu”
  Data modyfikacji: 16-06-2021 13:04
 3. ,,Dostawa rur i kształtek kanalizacyjnych"
  Data modyfikacji: 08-06-2021 14:15
 4. Organy Spółki
  Data modyfikacji: 02-06-2021 08:11
 5. ,,Dostawa odzieży roboczej i obuwia"
  Data modyfikacji: 01-06-2021 08:26
 6. „Dostawa mieszaniny do strącania fosforu”
  Data modyfikacji: 26-05-2021 12:18
 7. „Budowa kablowej linii światłowodowej wraz z wymianą szaf zasilająco-sterowniczych i monitoringiem ujęć wody SUW Zawada”
  Data modyfikacji: 26-05-2021 11:08
 8. Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch pojazdów specjalistycznych dwuzakresowych
  Data modyfikacji: 26-05-2021 11:04
 9. "Dostawa flokulantu płynnego do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków w Opolu"
  Data modyfikacji: 13-05-2021 13:34
 10. „Gospodarowanie glebą i ziemią z wykopów”
  Data modyfikacji: 11-05-2021 12:11
Wersja XML