Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. "Dostawa flokulantu płynnego do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków w Opolu"
  Data modyfikacji: 11-05-2021 12:17
 2. „Gospodarowanie glebą i ziemią z wykopów”
  Data modyfikacji: 11-05-2021 12:11
 3. „Budowa kablowej linii światłowodowej wraz z wymianą szaf zasilająco-sterowniczych i monitoringiem ujęć wody SUW Zawada”
  Data modyfikacji: 07-05-2021 14:57
 4. „Dostawa mieszaniny do strącania fosforu”
  Data modyfikacji: 06-05-2021 14:54
 5. „Dostawa mieszaniny do strącania fosforu”
  Data modyfikacji: 06-05-2021 10:16
 6. Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch pojazdów specjalistycznych dwuzakresowych
  Data modyfikacji: 04-05-2021 13:11
 7. ,,Dostawa rur i kształtek kanalizacyjnych"
  Data modyfikacji: 04-05-2021 08:44
 8. ,,Dostawa materiałów do bezwykopowej renowacji kanalizacji metodą termoutwardzalnego rękawa"
  Data modyfikacji: 19-04-2021 10:03
 9. „Dostawa mieszaniny do biologicznego przetwarzania (higienizacji) osadów pofermentacyjnych w Wydzielonych Komorach Fermentacji”
  Data modyfikacji: 12-04-2021 14:41
 10. „Dostawa wapna hydratyzowanego luzem na SUW Zawada”
  Data modyfikacji: 09-04-2021 13:50
Wersja XML