Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. ,,Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wody oraz hydrantów"
  Data modyfikacji: 02-08-2021 08:54
 2. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodów ciężarowych”
  Data modyfikacji: 30-07-2021 14:10
 3. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych”
  Data modyfikacji: 30-07-2021 12:23
 4. ,,Aktualizacja oprogramowania ClearSCADA wraz z wymianą sprzętu komputerowego"
  Data modyfikacji: 29-07-2021 13:27
 5. „Budowa kablowej linii światłowodowej wraz z wymianą szaf zasilająco-sterowniczych i monitoringiem ujęć wody SUW Zawada”
  Data modyfikacji: 28-07-2021 10:25
 6. „Dostawa koagulantu glinowego hamującego rozwój bakterii nitkowatych i zapewniającego strącanie fosforu w procesie oczyszczania ścieków”
  Data modyfikacji: 23-07-2021 13:14
 7. ,,Dostawa fabrycznie nowych pomp do przepompowni ścieków w Opolu”
  Data modyfikacji: 23-07-2021 13:06
 8. „Dostawa sondy ultradźwiękowej do pomiaru stratygrafii osadu zawieszonego”
  Data modyfikacji: 21-07-2021 10:38
 9. „Dostawa flokulantu płynnego do zagęszczenia osadu nadmiernego w ob. 23 Oczyszczalni Ścieków w Opolu”
  Data modyfikacji: 20-07-2021 12:43
 10. ,,Dostawa włazów kanalizacyjnych DN 600"
  Data modyfikacji: 15-07-2021 12:34
Wersja XML