Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu pn: „Kompleksowa modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej"

JRP/OP-252-4/17
Termin złożenia ofert: 07.12.2017 r. 

PDF1. Zapytanie ofertowe.pdf
PDF2. Formularz ofertowy.pdf
PDF3. Wzór umowy.pdf
DOCX4. Formularz ofertowy, wersja edytowalna.docx
PDF5. Pytania i odpowiedzi.pdf
PDF6. Rozstrzygnięcie.pdf
 

Wersja XML