Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Uzupełnienie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedsięwzięcia „Kropla historii - stworzenie szlaku edukacyjnego po zabytkowych obiektach Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. - etap I”

Znak Postępowania: TF- 251-02/17

Termin złożenia ofert: 15.12.2017

PDF1. Zapytanie ofertowe.pdf
PDFZałącznik nr 1 - PFU 2016 scan.pdf
PDFZałącznik nr 2 - plan sytuacyjny.pdf
DOCZałącznik nr 3 - formularz oferowy.doc
PDFZałącznik nr 4 - Umowa Uzupełnienie PFU zatwierdzona.pdf
PDFunieważnienie.pdf
 

Wersja XML