Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup mineralizatora, wytrząsarki, wirówki laboratoryjnej oraz młynka kulowego

Znak postępowania: JRP/ZP-252-6bis/17
Termin złożenia ofert: 19.12.2017 r.

PDF1. Ogłoszenie.pdf
PDF2. SIWZ- zamówienie sektorowe.pdf
PDF3. formularz ofertowy.pdf
PDF4. wzór umowy.pdf
DOC5. formularz ofertowy - word.doc
PDF6. odpowiedź na pytania.pdf
PDF7.odpowiedzi na pytania wykonawców 2 zm. terminów.pdf
PDF8. Informacja o wyniku postępowania.pdf
 

Wersja XML